Rodun jalostuksen periaatteet Suomen Beauceron ry:ssä

Suomen Beauceron ry:n jalostustoimikunta ohjaa rodun jalostusta Suomessa mm. keräämällä ja jakamalla tietoa rodusta jäsenistölleen sekä muille aiheesta kiinnostuneille, laatimalla jalostuksentavoiteohjelman ja luonteentestauksen ihanneprofiilit, sekä tiedottamalla rodussa havaituista merkittävistä asioista. Alla on listattu yhdistyksen jalostustoimintaa sääteleviä periaatteita ja lähteitä.

Hyödyllisiä linkkejä

Kennelliiton tietoihin pohjautuva KoiraNet-jalostustietojärjestelmä
Yhdistyksen oma terveystietokanta
Beauceronien Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) 2022-2026
Jalostusuroslistaa ylläpidetään facebook-ryhmässä: Suomen Beauceron RY:n Jalostusuroslista

PEVISA 2022-2026

Voimassa 1.1.2017 alkaen. Jalostukseen käytettäviltä koirilta vaaditaan lonkka-, kyynär-, VA- ja LTV-kuvaustulos. Tulosten täytyy olla voimassa astutushetkellä. HD raja-arvo on C. Minimikuvausikä on 18 kk.
Poikkeus: ulkomaiselta urokselta ei vaadita kyynär-, VA- ja LTV-kuvaustulosta. Poikkeuslupa koskee 1.1.2017 alkaen tapahtuvissa astutuksissa korkeintaan kahta pentuetta per ulkomainen uros.

Muut rajoitukset

Suomen Kennelliitto Ry on asettanut rekisteröintikiellon alkaen 1.1.2009 kahden merlegeenin kantajan välisiä risteytyksiä. Eli harlekiini – harlekiini värisiä yhdistelmiä ei enää rekisteröidä. Lisätietoja Suomen Kennelliiton rekisteröintiehdoista: Kennelliiton rotukohtaiset erityisehdot.

Suomen Beauceron ry:n jalostustoimikunnan työohje

Jalostustoimikunnan työohjeen vahvistaa Suomen Beauceron ry:n jalostustoimikunta. Työohje tulee voimaan välittömästi toimikunnan kokouksen jälkeen, ellei ajankohdasta ole erikseen muuta päätetty. Työohjeen edellyttämät kohdat tulee kaikki olla molemmilla osapuolilla täytettynä jo astutushetkellä.

Ikärajoitukset
Uroksella vähintään 18kk, nartulla 20kk – 8v.

Ulkomuodolliset edellytykset
Näyttely tuloksena edellytetään toiselta osapuolelta ERI ja toiselta vähintään H.

Koetulos
On suositeltavaa, että ainakin toisella vanhemmista on hyväksytysti suoritettu rodun omainen koe. ERI:ä vastaava on 2 x H näyttelystä, mikäli koira kilpailee PK- kokeen III-luokassa.

Terveystutkimukset
Toimikunta noudattaa suosituksissaan PEVISAN määräyksiä, ellei työohjeessa ole erikseen muuta mainittu.

Silmät
Kuten PEVISA:n määräykset.

Lonkat
Tutkimusvelvoite; käytetään jalostukseen A- ja B-lonkkia. C-lonkkia voi käyttää jalostukseen, mikäli toisella osapuolella on A-lonkat.

Kyynärnivelet
Tutkimusvelvoite vuonna -96 ja sen jälkeen syntyneille. Käytetään jalostukseen koiria, joiden kyynärnivelten virallinen tutkimustulos on vähintään yhteensä K2 eli hyväksyttäviä ovat yhdistelmät K0-K0; K0-K1; K0-K2; K1-K1 (alarajana on yhdistelmä uroksella K2- nartulla K0 tai päinvastoin, mutta ei, että toisella osapuolella K1 ja toisella K2).

Luonnekuva ja tavoite
Jalostustoimikunnan arvio tavoitteesta johon pyritään:

Toimintakyky +2
Puolustushalu +3
Hermorakenne +2
Kovuus +3 tai +1
Terävyys +3
Taisteluhalu +3 tai +2
Tempperamentti +3 tai +2
Luoksepäästävyys +3
Laukauspelottomuus +++ (laukausvarma)