Terveystietokanta

Suomen Beauceron ry:n terveystietokanta julkistettiin 5.11.2016.

Tietokantaan kerätään tietoa rodussa esiintyvistä sairauksista ja vioista. Kaikki koirien sairaudet eivät ole perinnöllisiä, mutta terveystietokannan avulla voidaan yrittää välttää vikojen ja sairauksien yleistymistä populaatiossa. Terveystietokanta on jalostuksen apuväline kasvattajille, mutta antaa tietoa rodun tilanteesta myös harrastajille sekä rodusta kiinnostuneille. Terveystietokanta ei korvaa Suomen Kennelliiton pitämää jalostustietokantaa, mutta täydentää sitä beauceronien osalta.

Tietojen syöttäminen tietokantaan vaatii rekisteröitymisen ja sisäänkirjautumisen. Sen sijaan tietoja voi hakea kuka tahansa, eikä sisäänkirjautumista tarvita. Palautetta terveystietokannasta otetaan vastaan sähköpostitse ttk[at]suomenbeauceron.fi.