Paimennuskollegion sääntömuutokset

Paimennuskollegio tulee esittämään Kennelliitolle, että 1.1.2018 voimaantulleita FCI:n perinteisen paimennuksen sääntöjä (FCI:n säännöt) ei oteta käyttöön Suomessa kansallisina
sääntöinä.  Paimennuskollegio esittää voimassa oleviin kansallisiin paimennuskoesääntöihin muutoksia, jotta kansalliset säännöt voidaan säilyttää. Kollegio katsoo, että uudet FCI:n säännöt eivät enää vastaa perinteisen paimennuksen tarkoitusta ja tavoitteita.

Sääntömuutosehdotus sekä yleiset ja yksityiskohtaiset kommentit FCI:n sääntöihin ovat liitteenä.

Pyydämme yhdistyksen jäsenistöä kommentoimaan sääntömuutosehdotusta Facebookin Suomen Beauceron ry:n jäsensivustolle tai sähköpostilla osoitteeseen hallitus@suomenbeauceron.fi.

Kiitos!

Liitteet:

Sääntömuutosehdotus

Yksityiskohtaiset kommentit FCI sääntöihin

Yleiset kommentit FCI sääntöihin