Suomen Beauceron ry:n sääntömääräinen kevätkokous 22.3.2020

KOKOUS ON PERUTTU, uusi kokousaika ilmoitetaan myöhemmin, seuraathan sivujamme

Kokouskutsu

Sääntömääräinen kevätkokous 22.3.2020 klo 13:00

Paikka: Lohjan ABC:n kabinetti, Hossanmäentie 1 08350 Lohja.

1§ Kokouksen puheenjohtajan valitseminen. Puheenjohtaja kutsuu avukseen yhden tai useamman sihteerin.
2§ Kahden (2) pöytäkirjantarkastajan valitseminen.
3§ Kahden (2) ääntenlaskijan valitseminen.
4§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
5§ Edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä toiminnantarkastajan tai hänen varamiehensä lausunnon esitteleminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen.
6§ Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle kuluneelta toiminta- ja tilivuodelta.
7§ Muut hallituksen esittämät, sekä jäsenten vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat.
8§ Muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, jos kokous niin haluaa ja päättää, jos päätös on yksimielinen, ottaen kuitenkin huomioon yhdistyslain kahdennenkymmenennenneljännen (24.) pykälän määräykset.

Virallisen kokouksen päätyttyä palkitaan Vuoden Beauceron kilpailun voittajat.