Suomen Beauceron ry:n sääntömääräinen syyskokous, 24.11.2019

Suomen Beauceron ry:n sääntömääräinen syyskokous

Aika: 24.11.2019 klo 13:00
Paikka: Lohjan ABC:n kapinetti
Hossanmäentie 1, 08350 Lohja

Esityslista
Kokouksen puheenjohtajan valitseminen. Puheenjohtaja kutsuu avukseen harkintansa
mukaan yhden tai useamman sihteerin
Kahden (2) pöytäkirjantarkastajan valitseminen
Kahden (2) ääntenlaskijan valitseminen
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Hallituksen tulo- ja menoarvion sekä toimintasuunnitelman seuraavalle tili- ja
toimintavuodelle esitteleminen ja vahvistaminen sekä seuraavan vuoden jäsen- ja
liittymismaksujen määrääminen
Hallituksen puheenjohtajan valitseminen
Hallituksen jäsenmäärän päättäminen
Uusien jäsenten ja varajäsenten valitseminen hallitukseen
Toiminnantarkastajan ja hänen varamiehensä valitseminen
10§ Muut hallituksen esittämät, sekä jäsenten vähintään neljätoista (14) päivää ennen
kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat
11§ Muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, jos kokous niin haluaa ja päättää, jos
päätös on yksimielinen, ottaen kuitenkin huomioon yhdistyslain kahdennenkymmenen
neljännen (24.) pykälän määräykset.

Jäsen voi edustaa yhtä jäsentä valtakirjalla.

Tervetuloa!