Jäsenyys

Jäsenmaksut 2024:

ERÄPÄIVÄ 31.1.2024 Vanhoille jäsenille lähetetään jäsenmaksulaskut sähköpostitse liittymisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen.  Tarkistathan siis, että jäsenrekisterissä olevat tiedot ovat ajantasalla.

  • Varsinainen jäsen 30€/vuosi
  • Perhejäsen 10€/vuosi
  • Liittymismaksu 10€

Tilitiedot
IBAN: FI96 8000 1170 1204 15
BIC: DABAFIHH
Viitenumero:

– 8882 (uudet jäsenet, liittymismaksu)

Perhejäsenellä on yhtäläinen äänioikeus yhdistyksen vuosikokouksissa kuin varsinaisella jäsenellä. Perhejäsenelle kuuluvat myös muut jäsenedut, mutta hänelle ei postiteta omaa lehteä.

Kasvattaja voi liittää pennunostajan yhdistyksen jäseneksi edulliseen 15 euron hintaan ensimmäiseltä vuodelta. Tällöin käytetään myös uuden jäsenen viitettä 8882. Kasvattajan liittäessä pennunostajia yhdistyksen jäseneksi on kasvattajan vastuulla varmistaa pennunostajan suostumus jäseneksi liittämiseen.

Jäsenrekisteriä varten liittyessä ilmoitettavat vähimmäistiedot ovat jäsenen nimi, postitusosoite ja sähköpostiosoite. Tämä koskee sekä itse jäseneksi liittyviä että kasvattajien liittämiä uusia jäseniä.

HUOM! Mikäli jäsenmaksua ei makseta suoraan jäsenenä olevan henkilön tililtä, olkaa ystävällisiä ja laittakaa viitteen sijasta maksun viestikenttään tieto siitä, kenen jäsenmaksu kyseinen suorite on. Tämä koskee myös kasvattajia, jotka liittävät uusia jäseniä. Muistakaa myös, että uuden jäsenen kohdalla pelkkä jäsenmaksun maksaminen ei riitä, vaan liittymisestä tulee ilmoittaa myös jäsensihteerille.  Lehti postitetaan jäsenille liittymishetkestä eteenpäin, ei takautuvasti.

JÄSENMAKSU UNOHTUNUT? Mikäli jäsenmaksua ei makseta määräaikaan mennessä, katsotaan jäsen eronneeksi. Tällöin tulee vanhankin jäsenen maksaa liittymismaksu ja lähettää tietonsa jäsensihteerille uudestaan.

Jäseneksi?
Jos haluat liittyä jäseneksi, laita yhteystietosi (nimi, postitusosoite, sähköpostiosoite) ja kuitti jäsenmaksusta jäsensihteerille:

jasensihteeri[at]suomenbeauceron.fi